مطالب ویژه
خانه / خواندنیهای متفرقه / جملاتی برای تامل….

جملاتی برای تامل….

آثار هر شخص (گفته ها، نوشته ها ….) بیانگر افکار او هستند.

نظم جهان برپایه تعادلی است که از وجود متضادها حاصل می شود، یعنی اگر این دو نهایت (extremes) نباشند حد وسطی متصور نخواهد بود و تعادلی ایجاد نخواهد شد. جالب اینجاست که این دو نهایت هر کدام طرفداران خود را دارند و نمی توان به طور مطلق یکی را بر دیگری ترجیح داد. یک مورد آشنا از این زوج متضاد روشنایی و تاریکی (نور و ظلمت) است که از ابتدای تاریخ بشر همواره مطرح بوده اند. برخی اصل را بر وجود روشنایی (نور) گذاشته اند و برخی بر اصالت تاریکی اصرار کرده اند. نمونه های دیگر فقر و ثروت، پیری و جوانی، زشتی و زیبایی، جنگ و صلح و نمونه ای فراوان دیگر…..شاید پایان جهان زمانی باشد که دیگر تضادی وجود نداشته باشد!!!

 

هه رکه س هه رچی وت، هه رچیت به سه ر هات ناوی له ریگه ی حه ق قه د لات بدات!!
هر کس هر چه گفت و هر اتفاقی که برات افتاد نباید از مسیر حق (عدالت) منحرف بشی!
(Whatever you are told and whatever happens (to you); you must keep the path of truth(justice

 

February 11 ·

 ضربان قلب داشتن و نفس کشیدن علائم حیات هستند اما زنده واقعی کسی است که نبودنش احساس شود!

رﺆیا آن چیزی است که ایده آل فرد است، برای عملی کردن آن هر تلاشی ارزشمند است ولی نکته اینجاست که رﺆیای هر فرد از جنس خود اوست و تفاوت ارزشمندی تلاش ها در این است نه در رﺆیاها!

DrNouroddin Yousofi

January 17 ·

 شاید و ای کاش دو واژه اند متضمن احتمال و دریغ که به نظرم رابطه عکس با هم دارند، (یعنی اگر “شاید” در قضاوت و تصممان بیشتر باشد بعدا کمتر از “ای کاش ” استفاده خواهیم کرد) ۲۸/۱۰/۱۳۹۵

January 16 ·

 در برنامه ریزی آینده همیشه به اتفاق هم فکر کنیم!۲۶/۱۰/۹۵

January 6 ·

 گفتن و نگفتن (سکوت) تنها وقتی برابرند که گوشی شنوا نباشد یا مطلبی در خور شنیدن! وتن و نه وتن ته نیا کاتیک یکسانن که یا گویک بو ژنه فتن نه ویت یان چتیکت بو وتن!

Saying and silence won’t be equal but when the saying isn’t heard or there is nothing worthy to say!

December 31, 2016 ·

 کالای انسانیت ماهیتی دوگانه دارد: اگر ارزش واقعی آن درک شود با ارزشترین مفهوم و موجود در عالم خواهد بود و اگر در خدمت منویات کم ارزش و اهداف کوچگ شخصی قرار گیرد به هیچ نخواهد ارزید و بهایی نخواهد داشت! انسانیت کالایی است که همه تاجران (انسان ها) در ابتدا به یک مقدار از آن برخوردارند ولی فقط کسانی در حفظ و تقویت آن موفق خواهند بود که ارزش واقعیش را درک کنند! در این زمینه اگر به سرنوشت گذشتگان در طول زمان چه دور و چه نزدیک نگاه کنیم ممکن است بتوانیم معنای واقعی انسانیت و ارزش حقیقی سرمایه آن را دریابیم.

ئه گه ر زمان نه بوایه بیر به دونیا نه ده هات و ئه گه ر خه یال نه بوایه زمان لال ده بوو!!! (ن-ی)
اگر زبان نمی بود فکر تولد نمی یافت و اگر خیال نبود زبان لال می شد!!!
Thought would not have been born without Language, language would have been dumb without imagination!!!

 خوشبختی واقعی تنها وقتی به دست می آید که قلبا آرزوی خوشبختی دیگران را هم داشته باشی!ن-ی

علم تمام بیماری های قدیمی بشر را درمان کرده است مگر دروغ که ابدی به نظر می رسد!! جامعه ای که در آن دروغ اپیدمی (همه گیر) شود امیدی به نجات آن نخواهد بود! (ن-ی)

هیچ قضاوتی درست نخواهد بود مگر اینکه خالی از حب و بغض باشد! مواظب قضاوت هایمان باشیم! ن-ی

اگر مقصدت را بدانی، فراوانی راه ها گمراهت نخواهد کرد.(ن-ی)

 

 

زمانه بازیگری قهار است که در حین بازی عیار سنجی می کند!ن-ی

 DrNouroddin Yousofi

October 25, 2015 ·

 چه ساده فراموش می شود اصل برابری انسان ها و نژادها و رنگ ها به خاطر نادانی ها و سوء نیت ها!

عده ای در سالن غدیر ارومیه به خانواده فرهاد پیروت پور که با لباس کردی برای تماشای مسابقه والیبال رفته بودند توهین نمودند که اگر مغرض و آشوب طلب نباشند حداقل بی مسئولیت و نژاد پرست هستند! چرا اینگونه افراد برتری را در نژاد خود می جویند مگر خصلت های انسانی دیگری برای افتخار وجود ندارد! نوع دوستی، آزادگی، صلح طلبی، رعایت حقوق سایر موجودات و …. صفاتی هستند که بسیار بیشتر از نژاد شایسته افتخار و تحسین هستند!
شرافت انسان به انسانیت است نه به نژاد! همه انسان ها در انسان بودن برابرند لذا تحقیر و توهین به دیگران به خاطر نژاد و عقیده و دیدگاه هرگز جایز نیست! در ادیان و فرهنگ های مختلف حقوق انسانی انسان ها برابر و محترم شمرده شده است و اگر برتری وجود دارد در ویژگی های دیگر است نه در نژاد و زبان که اختیاری در انتخابشان نبوده است!
حرمت انسان و انسانیت را پاس بداریم و اشتباه را با اشتباه پاسخ ندهیم!

 

به تعداد انسان ها راه رسیدن به مقصد هست، نکته اینجاست که مقصد نهایی یکی است و همه راه ها بدان ختم خواهد شد، پس نگران گم شدن نباشیم! (ن-ی)

 

گاهی یک فلش رهنما نابلدی را به راه درست هدایت می کند که در غیر این صورت فرسنگ ها به بیراهه می رفت!( ن-ی)

ای کاش عیار انسان ها هم با محک مشخص می شد تا بدلی ها فقط به اندازه ارزششان بهاء می یافتند!

چه بی مقدارند کسانی که با کارهایشان اعتماد انسان ها به صداقت و انسانیت را سست می کنند! (ن-ی)
چه نده بی ئه رزشن ئه وانه ی که به کرده وه ی خویان بیرو باوری خه لکان به راستیو مروفایه تی کز ده که ن!
How cheap are those who alleviate the belief of people to honesty and humanity by their deeds

 

کسی که در برابر وجدان خود بی وجدانی کند، به هیچ محکمه ای حرمت نخواهد گذاشت! (ن-ی

هر آنچه بیندیشی همان خواهد شد، مگر آنکه به اندیشه ات ایمان نداشته باشی! (ن-ی)

 

قدر دانی از انسان های خوب راهی است برای کمک به خوب شدن بقیه!  (ن-ی)

ای کاش انسان ها پیش از قضاوت در مورد هم اندکی برای شناخت یکدیگر تلاش می کردند. (ن-ی)

 

August 22, 2015 ·

 اولین شخصی که گول دروغ را می خورد خود دروغگوست چون قبل از همه به یقین می داند که گفته اش دروغ است!!! (ن-ی)

این افکار و پیش فرض های ما هستند که به کلمات معنی می دهند ، کلمات به خودی خود خنثی هستند! (ن-ی)

 

زمانی عاقلان را اشارتی بس بود، نمی دانم چرا امروزه کتاب هم کفایت نمی کند!(ن-ی)

 

انتشار توسط 8 تم

نظر شما

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*