مطالب ویژه
خانه / اخبار و رویدادها / موفقیت علمی هر دانشجو ،گامی است در جهت توسعه و پیشرفت

موفقیت علمی هر دانشجو ،گامی است در جهت توسعه و پیشرفت

خانم فرخنده پور سیاه به عنوان اولین بانوی فرهیخته (دانش آموخته) در رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۵ از رساله دکتری خود تحت عنوان ” ادب و سازوکار وجهه در بافت فرهنگی-اجتماعی دانشگاهی در زبان فارسی: پژوهشی بر کنش-گفتار انتقاد” با درجه عالی دفاع نمود.

نتایج حاصل از بخش اول این پژوهش نشان می دهد که ادب برای شرکت کنندگان در پژوهش دارای  سه جنبه است: رعایت هنجارها و ارزشهای حاکم بر اجتماع، ایجاد ارتباطات بین فردی  مناسب بر اساس سه اصل” صمیمیت”، “صداقت” و ” انتظارات  متقابل” و سرانجام ادب بعنوان نمودی از شخصیت و هویت افراد. البته مفهوم ادب براساس متغیر جنسیت افراد حاضر در پژوهش دارای تفاوت بود. در بخش دوم پژوهش ارتباط بین ادب و کنش-گفتار انتقاد مؤثر تحت تأثیر دو مؤلفه شفافیت انتقاد و وجهه مخاطب مورد بررسی قرار گرفته است. . نتایج نشان می دهد که دغدغه افراد برای توازن بین دو مؤلفه وضوح پیام و وجهه مخاطب از موقعیت اجتماعی مخاطب تأثیر می پذیرد. این تأثیر از سبک محاوره در زبان فارسی نشأت می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق در توسعه نظریه ادب در زبان فارسی حائز اهمیت می باشد.

 

%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b2-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86

اعضاء جلسه دفاع: دکتر شهاب مرادخانی (داور داخلی)، دکتر رضا خانی (داور از دانشگاه ایلام)، دکتر نورالدین یوسفی استاد راهنما، (دکتر) فرخنده پور سیاه، دکتر سامان عبادی استاد مشاور، دکتر فتح نیا (نماینده تحصیلات تکمیلی)

انتشار توسط 8 تم

نظر شما

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*